>

Rudolf Steiner was de initiator van de antroposofie. Hij was een veelzijdig genie. Hij verdiepte zich in alle gebieden van de wetenschap en het leven. In onderwijs, voeding, gezondheidszorg, landbouw, de sociale ordening in de maatschappij, de kunsten en nog veel meer. Met zijn filosofische hoofdwerk 'de Filosofie der Vrijheid', behaalde hij zijn doctoraal.

Spiritueel gezien was hij een ingewijde. Dat wil zeggen, hij was naast een kenner van de fysieke wereld, ook een kenner van de bovenzinnelijke wereld, van waaruit hij lerend en handelend optrad.

Hij hield duizenden voordrachten door heel Europa en bouwde de antroposofie uit op praktisch gebied. Vele mensen bracht hij op hun eigen spoor.

Van zijn hand als kunstenaar kennen we toneelstukken, beeldende kunst, schilderingen, architectuur - zoals het Goetheanum in Dornach - en hij ontwierp een nieuwe bewegingskunst de euritmie.

In een aantal geschreven hoofdwerken behandelde hij de basis thema's van de antroposofie. Boeken over de geestelijke ontwikkeling van de mens en de aarde, over de hogere wezensdelen van de mens en over de innerlijke scholing. In zijn vroege filosofische werken legde hij het kennistheoretische fundament van deze geesteswetenschap neer.

Rudolf Steiner
(Kraljevec, Kroatie 1861 -
Dornach, Zwitserland, 1925)