Antroposofie


De antroposofie is een nog jonge, moderne wereld beschouwing, ontwikkeld door Rudolf Steiner, die je een nieuwe kijk op de wereld wil geven.

Hoe kijk je met inbegrip van een bovenzinnelijke wereld naar je omgeving? De natuur, kunst, wetenschap, de andere mens en de samenleving? En hoe kijk je naar je eigen leven en het werken van een hogere wereld daarin?

Naast een nieuwe kijk op de wereld biedt ze ook handzame oefeningen om jezelf te ontwikkelen op zowel spiritueel als praktisch gebied. Onze tijd vraagt immers om goed te kunnen functioneren in de maatschappij, je daar niet van te onttrekken, maar gelijk ook om een spiritueel mens te zijn en eigen verantwoording te dragen.

Deze wereldbeschouwing is geen bedachte theorie of een nieuwe religie. De antroposofie wil op een levende, kunstzinnige wijze bewustzijn wekken voor de zin van ons menszijn en ons weer verbinden met de wereld.

Kenmerkend is dat er wordt uitgegaan van een spirituele wereld die net als de wereld van de natuur, met het gewone logische denken is te begrijpen. Hoofd, hart en handen, dat ook op de vrijescholen het uitgangspunt is, is motto in de hele antroposofie: zelf leren denken, ervaren en doen.

Over Rudolf Steiner ... Over Novalis ... Antroposofie en de Michaelstroming ... Enkele websites over antroposofie ...