>
Ivar Römer (Stiens, 1965)
docent, musicus, vrij antroposoof

Sinds mijn 19e ben ik verbonden met het werk van Rudolf Steiner.
Tijdens mijn muziekopleiding aan het Conservatorium studeerde ik even intensief antroposofie als muziek. Daarbij werd ik actief in de antroposofische vereniging op regionaal als landelijk niveau.

Naast de antroposofie verdiepte ik me ook in ander spirituele en religieuze stromingen. Zo bezocht ik de rozenkruisers, het new age veld, diverse kerkelijke gemeentes en het Buddhisme. Ook voel ik me geinspireerd door het werk van de frans bulgaarse ingewijde Mikael Aïvanhov en de antropoloog en spiritueel onderzoeker Marcel Messing.

Je kunt trouwens heel goed bv. Christen, Buddhist of Islamiet zijn én antroposoof. Antroposofie is zelf geen religie of geloofsovertuiging. Ze is een geesteswetenschap die vanuit een onafhankelijk gezichtspunt naar de wereld kijkt.

Een reguliere opleiding tot antroposoof bestaat er niet. Wel is het mogelijk leerling te worden van Rudolf Steiner, zoals je ook leerling van Mozart kunt worden als je wilt leren componeren.

Mijn expertise ligt in de muziek en de antroposofie. Deze zijn aan elkaar verwant. Net als de muziek is de antroposofie levend, laat zich niet graag vangen in abstracties en wil begrepen worden door het menselijke hart.

Graag deel ik mijn kennis en ervaring met je uit de rijkdom van de antroposofie.

Voor meer info over mijn activiteiten klik ook hier.

Ivar Römer