>
zondag 26 November 2017
Spirituele toekomst van het Noorden

Met Frans Lutters - Groningen

De actualiteit van Willibrord als een laatste representant van het Iers Keltisch Christendom

Willibrord, de Iers-Keltisch monnik uit de 7e eeuw, was de voorganger van de ons meer bekende Bonifatius uit Dokkum. Willibrord sprak een geestestaal die de Noorderlingen verstonden. Hij wist een harte-Christendom te verbinden met de beleving van de heidense goden. Bonifatius, die vanuit een institutioneel Christendom sprak werd niet verstaan met de bekende gevolgen van dien.

Hier spreekt een oerbeeld van een Johanneïsch, meer vrij en een Petrinisch, meer kerkelijk Christendom, dat ook in de huidige tijd nog zeer actueel is. Overal in de wereld zien we immers vragen ontstaan over de relevantie van hiërarchisch bestuurde organisaties, in relatie tot het vormen van vrije horizontale verbanden in verbinding met het hart.
Gaat het om het vormen van instituten of om het vormen van een gemeenschap van vrije individualiteiten die initiatieven nemen vanuit de geest?

Frans Lutters schreef een aantal spirituele dialogen: gesprekken tussen Willibrord en Bonifatius. Een boek in Amerika uitgegeven met een zowel wetenschappelijke als geesteswetenschappelijke onderbouwing van Willibrords werkzaamheid in samenwerking met Charibert van Laon, volgens Rudolf Steiner de grote christelijke ingewijde Christian Rosenkreutz in zijn vroeg middeleeuwse incarnatie.

Lokatie Lauwersstraat 3 Groningen,
Tijd: 14.30 tot ca. 17.00 uur.
Toegang: € 10,- / vrijwillige bijdrage

Opgave bij Ivar Römer 06-53340235 of via de contactpagina