>
zaterdag 21 mei 2016
Pinsterbijeenkomst

14.00 - 16.30 uur Lauwerstraat 3 Groningen

Pinksterviering van de antroposofische beweging in Groningen.

Hoe werk jij vanuit de antroposofie? Wat zijn je plannen, waar worstel je mee, wat wil je de komende tijd realiseren? Te midden van de persoonlijke gesprekken, kan een ieder op enig moment de vertelstaf en daarmee het woord grijpen om iets in te brengen: een gedicht, een credo, een appél, een vraag, een zorg, een mooi resultaat van een onderzoek, een voornemen, een wens.

In die ontmoeting kunnen we wakker worden aan elkaar en de Michael-gemeenschap beleven. Ook kunnen we persoonlijke contacten leggen en versterken.

Uitspreken van het voornemen tot zoiets als het Novalis Atelier. (De naam toen nog niet gekozen)