>
dinsdag 18 april 2017
Over de historie van de antroposofie in Groningen

In het kader van de ledenbijeenkomsten in Groningen - Inleiding Ivar Römer

Over de eerste pioniers in het Noorden, het opzetten van verschillende werkgebieden, vrijescholen, therapeuticum, ilmarinen, studiecentra, bibliotheek, antroposofische vereniging.

De opbouw, bloei en stagnatie richting de huidige tijd.
Vragen over de vorm en inhoud van de antroposofie en de werkgebieden. Angst voor verstarring en verwatering.
Het zoeken naar nieuwe vormen en wegen in de antroposofie.
Het vraagstuk over de vereniging en de beweging.
de vereniging staat meer aan de vormkant, de beweging aan de inhoud? Hoe verbinden die twee zich? Door Sophia, de wijsheid.
Zoals ook in de 2e Hierarchie, waar de Exousiai en De Dynamis verbonden zijn door de Kyriotetes.