>


Het achtvoudige pad

Rudolf Steiner verbond het achtvoudig pad van Buddha met de dagen van de week. Daarmee komen de ziele oefeningen in een nieuwe relatie te staan tot Christus die in de ritmes van de tijd en het jaarverloop leeft. De oefeningen staan ook in relatie tot het keel chackra. Dit chackra heeft zestien bladen. Acht ervan zijn al in de oudheid aangelegd, acht nieuwe kunnen we voor de toekomst ontwikkelen.

1. Het juiste inzicht. De juiste gedachtes en het wezenlijke van het onwezenlijke kunnen scheiden. Met de dragende kracht van saturnus.

2. De juiste motivatie. Het juiste besluit in het uitvoeren van de dingen op een dag. In de licht en warmtekracht van de zon.

3. Het juiste woord. Het juiste spreken of zwijgen. Kletsen we niet teveel of te onzinnig, of zwijgen we waar we juist hadden moeten spreken? In de bespiegelende wijsheid van de maan.

4. Het juiste doen. De juiste handelswijze in het moment. Je eigen handelingen afstemmen op het geheel, de situatie waarin je je bevindt. Met de daadkracht van Mars.

5. Het juiste leven. Het juiste tempo en positie. Je wijden aan de ontwikkeling van je hogere zelf. Zien dat al je arbeid in de wereld daar een gelegenheid voor is. In de beweeglijkheid van Mercurius.

6. Het juiste streven. Het nastreven van je eigen geestelijke richting en dit integreren. In de lichte doelgerichte wijsheid van Jupiter.

7. De juiste herinnering. Het leren van je ervaringen. De juiste herinneren kunnen oproepen en toepassen in nieuwe situaties die op de toekomst gericht zijn. In de liefdeskracht van Venus.

Deze oefeningen zijn afgestemd op de dagen van de week, te beginnen met de zaterdag. In de cursus zullen we ze n voor n per week oefenen.

Er is nog een achtste oefening, 'de juiste bespiegeling of meditatie'. Deze kan dagelijks gedaan worden.