>
15 juni 2017
De derde spirituele golf

In het kader van de antroposofische vereniging in Groningen
Inleiding - Ivar Römer


Over de drie spirituele golven in de geschiedenis.

Het doorbreken van het geestelijk licht aan het begin van de 20e eeuw, met de vele kunst en spirituele stromingen, waaronder de antroposofie. - de betekenis van de antroposofie en het vernieuwen van de nieuwe mysteriën.

Over de 2e spirituele golf na de wederopbouw van de oorlog. De jaren 60 70, de zgn. hippiecultuur.
De verduistering daarna door de nieuwe zakelijkheid, een versterkt materialisme, managerscultuur, technologie.

De mogelijkheid van een derde opleving vanaf de huidige tijd. Een spiritualiteit die nu vanuit vrijheid, en inzicht bewust opgepakt wordt.