Georg Friedrich von Hardenberg
(2 mei 1772 -  25 maart 1801)
Duits dichter en filosoof

'Novalis zag overal wonderen, lieflijke wonderen; hij luisterde het gesprek van de planten af, kende het geheim van elke jonge roos, vereenzelvigde zich tenslotte met de hele natuur en toen het herfst werd en de bladeren vielen, stierf hij...' (Heinrich Heine)

'Novalis ziet in de mens een spiegelbeeld van het oneindige wereldal, en weet dat de mens daarom in zijn innerlijk ook een oneindigheid bezit. Het doel van het magisch idealisme is om de verloren harmonie tussen mens en kosmos, in de wereld te herstellen.' (Wikipedia)

'Novalis weet door zijn magisch dichterlijk idealisme het onbeduidenste stukje materie weer tot geestelijke lichtglans te brengen', en 'Novalis, een lichtende voorbode van de Michael-stroming die ons allen tot baken kan zijn' (Rudolf Steiner)

De naam Novalis atelier is gekozen als eerbetoon aan de grote geesten als Novalis, Goethe en Schiller, die de mensheid hebben gewezen op hun edele sprirituele afkomst en toekomst.

Novalis: De natuur is een versteende toverstad - Ieder bemind voorwerp is het middelpunt van een paradijs - Het hart is de sleutel tot de wereld
Novalis