Er zit muziek in het achtvoudig pad

Vind je eigen toon, maat en ritme

 

In onze verwarrende tijd is het niet zo gemakkelijk om te bedenken en voelen wat het juiste is. Het juiste standpunt, het juiste doen, het juiste te zeggen, etc. - Rudolf Steiner beschreef acht processen (zoals ook Boeddha), die je bewust maken van je interactie met de wereld en jezelf.


 

Door deze processen af te stemmen op de dagen van de week, komen ze in een samenhang met de planetenkrachten, en daarmee ook met de daaraan gerelateerde tonen, planten, metalen en meer.


 

De acht processen zijn:

 

1. Hoe vorm je je eigen gedachtes, je eigen standpunt? (prime)


2. Hoe kom je in beweging, wat zijn je beweegredenen? (secunde)


3. Kun je gevoel- en zinvol spreken en luisteren? (de terts)


4. Adequaat handelen in het moment? (de kwart)


5. In harmonie leven met je omgeving en jezelf. (kwint)


6. Wat zijn je strevingen? Hoe integreer je die in je leven? (sext)


7. Welke vruchten heb je verzameld en kun je toepassen in nieuwe situaties? (septime)


8. Kun je in innerlijke rust jezelf vanuit een hoger gezichtspunt waarnemen? (oktaaf)


 

Praktisch:

 

De cursus is 9 keer op dinsdag-ochtend van 10.15 tot 12.00 uur.


Data: 28 sept; 12-26 okt; 9-23 nov; 7-21 dec; 11-25 jan.


(Reserve datum 8 februari.)


Adres: Dobvenne 6 of in de synagoge in Winsum.


Opgave: via de

contacpagina

of via 06-53340235


Cursusprijs: 240 euro. (reductie in overleg)