>Ontploo´ng van het hartchakra
zes basisoefeningen

Rudolf Steiner gaf zes eenvoudige oefeningen die helpen een balans en stevigheid te vinden in jezelf en ontvankelijker te worden voor het spirituele.

I. Logisch denken
Hoe vaak merken we niet dat onze gedachten alle kanten op dwarrelen, of dat we denken wat we altijd al denken. Om niet te gaan zweven en fantaseren als je geestelijke ervaringen opdoet is een ordenlijk leren denken nodig. Ook voor het gewone leven is dat immers al van belang. Kun je zelf sturend en scheppend zijn in je gedachten?

II. Initiatieven kunnen nemen
Komt het je bekend voor dat het niet altijd eenvoudig is uit te voeren wat je zou willen? Of dat je iets anders doet dan je eigenlijk wilt? Ook het inschatten van taken is soms lastig. Teveel hooi op je vork of juist tot niets komen. Heb je vertrouwen in je eigen kunnen? Ook hier is er  een eenvoudige oefening die enthousiasmerend werkt en je zelfvertrouwen vergroot.

III. Je gevoelens uitbalanceren
Naast een rommelig denken en handelen, kan ook ons gevoel behoorlijk met ons op de loop gaan. We reageren te sterk of soms juist te weinig vanuit echte emoties. Het is als met het beteugelen van een paard. Ons gevoel mag weliswaar leidend zijn, maar mag niet haar eigen loop nemen. Jezelf hierin ontdekken en matigen is het doel van deze oefening.

IV. Positief naar de wereld kijken
In onze maatschappij is het vaak gewoner om te bekritiseren dan opbouwend te zijn. Ook ten aanzien van jezelf. Deze houding kan je het plezier benemen. Postief zijn betekent echter niet het negatieve wegwuiven of te ontkennen. Naast het onvolmaakte ook het goede en wordende in de wereld zien geeft kracht en vreugde.

Lees verder...