>
Het kunstwerk van jouw biografie - Zoek de rode draad in je leven
Het leven biedt allerlei gebeurtenissen die ons hebben gevormd en mogelijkheden om ons te ontwikkelen. Of je je eigen ervaringen nu positief of negatief beoordeelt is eigenlijk niet zo relevant. Net zoals de ene blij en de ander verdrietig wordt van eenzelfde muziekstuk. Daar spreekt de ziel, de eigen persoon.

Wanneer we op een objectievere manier in de biografie echter de vormende scheppende krachten leren ontdekken, zoals die ook in de natuur, een kunstwerk of muziekstuk verborgen liggen, geeft dat grote vreugde. Vaak kan het vinden van slechts een glimp van het ontwerp, een paar streken, een enkel ritme grote voldoening geven. Het begrip en de ervaring van de schoonheid voor de werking van de kosmische geestelijke krachten in je biografie werkt enthousiasmerend. We stijgen in onze beschouwing dan op van de ziel naar de geest.

Het biografie onderzoek is niet therapeutisch bedoeld, hoewel het daarin wel behuplzaam kan zijn. Het doel is vooral om een lichtend objectief kunstzinnige blik te scholen, niet om in de donkerte van onverwerkte thema's te gaan wroeten. Door onbevangen naar de compositie van je leven, of die van een ander te gaan kijken zul je juist de versterkende werking van dat proces ervaren die je dichter bij je eigen wezen brengt.

Deze bijeenkomsten kunnen in kleine groepjes of individueel gehouden worden.