InspiratieWat mij aanspreekt in de antroposofie is dat er oprecht onderzoek wordt gedaan naar het spirituele. Als er een geestelijke wereld is, hoe ziet die er dan uit? Welke werkingen gaan er vanuit? Hoe kun je die begrijpen? Dat staat los van je religieuze achtergrond. Vanuit elk standpunt kun je authentiek onderzoek doen.

Als je het geestelijke als zijnde kenbaar afwijst, of haar naar het gebied van het geloof verwijst, kom je nooit tot inzicht in het spirituele. Dan blijft het onontgonnen gebied. En als we de geest afwijzen, ontkennen we dan ook onszelf niet in wie we werkelijk zijn? En daarmee onze volledige kracht die we in de wereld kunnen uitoefenen?

Rudolf Steiner is voor mij een inspirator omdat hij dit onafhankelijk onderzoek van de geest heeft opgestart en vorm gegeven. Voorts blijft de antroposofie niet staan bij de kennis, maar ze past de inzichten toe voor een vruchtbaar verloop van de aarde en mensheid. Om vanuit geestelijke inzichten te leren werken in de maatschappij. In het sociale, het kunstzinnige, de landbouw, geneeskunst, pedagogiek, de technologie etc.

Muziek en antroposofie


Als scheppend en docerend musicus ervaar ik in de muziek een pure licht en liefdesstroom. Een stroom die uit een andere wereld komt. Het is een stroom die zoals alle werkelijke kunst levenwekkend is.
Ook de antroposofie ervaar ik als zo'n stroom. Het is geen theoretische wetenschap, maar ze werkt vanuit de kunstzinnige warmte. Steeds kijkend, inlevend en werkend vanuit het wordende en opbouwende. Uitgaande van het eigen waarnemen en denken. Een leven met vragen. Een levend denken, een denken met het hart.