Ivar Römer (1965) musicus, docent


Naast mijn studie aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen (klarinet en dirigent) verdiepte ik me evenzeer in de antroposofie van Rudolf Steiner. Nu ben ik werkzaam en actief op beide vlakken.

Docenten

De onderwerpen die mij na aan het hart liggen zijn o.a. de algemene antroposofie, de innerlijke scholingsweg, het esoterisch jaarverloop, het kosmisch Christendom, fenomenologie en de grondsteenspreuk van Rudolf Steiner.

Op www.urielmusic.nl zijn composities van mijn hand te vinden. Bijvoorbeeld de toonzetting van de weekspreuken van Rudolf Steiner en vele andere spreuken.


Gastdocenten

Wolter Bos (1955), fenomenoloog, docent, auteur

Wolter was lange tijd leraar biologie en scheikunde aan het Rudolf Steinercollege in Haarlem. Daarnaast was en is hij werkzaam als fenomenologisch onderzoeker, met als zwaartepunt 'vogels'. Hij schreef twee boekjes om mensen voor het fenomenologische observeren te enthousiasmeren: 'Waarnemen - wat een vreugde!'  en 'De vier jaarfeesten en onze verbinding met de natuur'.