Doneer

Steun het Novalis atelier

Het Novalis atelier wil bijdragen aan de ontwikkeling van de menselijke ziel in deze tijd. Een tijd die steeds meer een eenzijdig stempel draagt van technologie en louter intellectuele vermogens.

Maar de mens is zoveel meer. Ik denk dat het belangrijk is dat er een tegenwicht komt. Dat er ook een stroom op gang gebracht wordt waar aan innerlijke ontwikkeling gewerkt wordt vanuit antroposofie. Vanuit inzicht in wat de mens is. Rudolf Steiner heeft daar vele handvatten voor gegeven.

Zelf wil ik me daarvoor inzetten, maar als ZZP-er vraagt dat ook om investeringen en risico's. Het is fijn wanneer dat meegedragen kan worden.

Wil je mijn activiteiten en strevingen binnen het Novalis atelier steunen? Klik dan op deze pagina

Je kunt natuurlijk ook 'old school' een schenking doen via onderstaand rekeningnummer.

I.P. Römer, Winsum
NL42 TRIO 0786 7066 27

Onder vermelding van:
Donatie Novalis atelier

Alvast mijn hartelijke dank!
Ivar Römer