>
Wetenschap van de geest

De gebruikelijke materialistische wetenschap doet haar onderzoek los en ver weg van de mens zelf. Om zo een objectiviteit te garanderen. We spreken vaak met enig ontzag over 'de wetenschap'. Knappe gestudeerde mensen die 'ergens' een bepaald onderzoek doen, of hebben gedaan. Er gaat een krachtige authoriteit vanuit.
Gedachtes worden gecombineerd met een materiele proefopstelling en verder gestaafd met statistisch onderzoek.

De antroposofische geesteswetenschap gaat uit van de gehele mens.
Zoals een ieder iets kunstzinnigs kan beoefenen, kan ook een ieder elementaire stappen in het wetenschappelijke doen. Objectiviteit wordt bereikt door de eigen ziel te scholen. De ziel tot waarnemings orgaan te maken. Hoe reiner de ziel, des te nauwkeuriger de waarnemingen.

Elke wetenschap begint bij exact waarnemen en logisch denken. De huidige wetenschap heeft haar terrein beperkt tot de fysieke wereld, maar dat hoeft niet noodzakelijk daar alleen toe beperkt te blijven.

Goethe heeft daarin de weg gewezen en Rudolf Steiner heeft Goethes methode, de fenemenologie verder ontwikkeld. Lees daarvoor ook deze pagina.