De grondsteen van de antroposofie
in jezelf tot leven brengen
met muziek, euritmie & beeld
Zaterdag 15 april OlmenEs Beatrixoord 1 AppelschaZoals veel instellingen heeft ook de antroposofische vereniging een grondsteen. In het oorspronkelijke verenigingsgebouw voor de antroposofie in Dornach, is de grondsteen daadwerkelijk in de grond gelegd. Dat was een dubbele pentagon dodecaeder.

Het geheel in hout opgetrokken organische gebouw met zuilen, koepelschilderingen, kleurige ramen is helaas door brand verwoest. Daarna is er een nieuw Goetheanum van beton gebouwd. Dat is nog steeds te bewonderen. Het eerste Goetheanum is als imaginatief beeld op te roepen.

Na de brand heeft Steiner de antroposofische verenging een nieuwe grondsteen gegeven. Nu een spirituele, in tekst weergegeven.
In deze spreuk wordt de mens opgeroepen zich te verbinden met zichzelf, zijn omgeving en met de toekomst.

Er wordt verhaalt hoe de mens ingebed is in een wereld van krachten die uit de spirituele hoogtes komen, de aardediepten en de omgeving waaruit de Christus zonnekrachten werken. Ook wordt vermeld hoe de elementaire natuurwezens zich hiervoor inzetten.

Uit deze tamelijk omvangrijke spreuk heeft Steiner zeven kleinere spreuken gedestilleerd. Deze spreuken vormen een weg, een ontwikkelingsweg. Op deze dag besteden besteden we zowel aandacht aan de hele spreuk als aan deze 7 deelspreuken, die ook wel ritmes genoemd worden.

Ivar Römer heeft deze teksten op muziek gezet die we deels gaan zingen en verdiepen. Lies Younes gaat de grondsteen euritmische met ons doen en er zijn afbeeldingen van de spreuken in relatie tot de planeten.

Wanneer je je opgeeft krijg je de muziek en de spreuk toegestuurd.
Zonder opgave kan dat op verzoek natuurlijk ook.

Opgave via ivar@novalisatelier.nl of via het contactformulier.