>Muziek en antroposofie

De muzikale intervallen en de ritmen van de grondsteenspreuk.

In de toonladder is een weg beleefbaar waarin de mens opklimt van zijn eigen grondtoon naar zijn hoger wezen. Hij begint op de tonica en schrijdt voort naar het oktaaf. Ook in de ritmen van de grondsteenspreuk is een weg te ervaren die in zeven stappen verloopt.

In deze verkennende cursus gaan we de intervallen zingen, ervaren en in samenhang brengen met de ritmen van de grondsteenspreuk.

Deze centrale spreuk uit de antroposofie gaf Rudolf Steiner tijdens de grondlegging van de nieuwe mysteriŽn. In die spreuk zien we de mens naar lichaam ziel en geest verbonden met de wereld, de kosmos, de hierarchien, de elementaarwezens, met de Christus. Het is het antroposofische antwoord op de vraag wat is de mens. Een vernieuwing van het oude mysteriewoord: Mens ken u zelf!

Ook in de muziek is de drieledigheid van de mens beleefbaar. In zijn denken voelen en willen als melodie, harmonie en ritme. Deze elementen komen in de cursus aan bod.

De cursus is toegankelijk voor een ieder die meer wil ervaren van deze bijzondere spreuk, de werking van de intervallen. De cursus kan ook als kennismaking met de antroposofie dienen.