>
Muziekopleiding

Klarinet en 'dirigent' waren de hoofdvakken die ik studeerde aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Klarinet bij Reinier Hogerheijde. Zijn liefde en aandacht voor de pure muziek en zijn intensiteit om dit te vertolken via de weg van de verdieping, het hart en de perfectie heeft een krachtige invloed op mij gehad.

Naast de technische vaardigheden leerde ik vooral de muziek te verinnerlijken. Je kunt melodieŽn van blad lezen. Ze komen dan eerst binnen in het hoofd. Daarna kun je ze verbinden met het hart en tot leven brengen. Daarmee vormt de muziek een uitstekende voorbereiding om de weg van het hoofd naar hart te gaan evenals de antroposofie dat wil doen met de wereld van de gedachten. Je verlost de gedachten dan van hun schaduw karakter en probeert ze innerlijk tot leven te brengen.

Als dirigent, leidde ik verschillende harmonie orkesten en in mijn lespraktijk doe ik veel ervaring op met individuele coaching en het werken met groepen. Momenteel geef ik compositie en muzieklessen, schrijf gedichten, schilder, bouw websites en improviseer muziek met vrienden. De laatste jaren heb ik mij begeven in de wereld van de klankschalen, die me weer een heel andere benadering van de muziek hebben gegeven.

Voorts heb ik een aantal spreuken van Rudolf Steiner op muziek gezet. Op deze pagina (www.urielmusic.nl) kun je daar enkele voorbeelden vinden. En hier enkele muzikale e-cards.