Sociale uitdaging in een tijd van stroomversnellingen

 

Hoe vinden we nieuwe wegen naar de toekomst door het versterken van onze imaginatieve vermogens?


Ivar Römer


 

Steeds meer wordt zichtbaar dat er in de wereld veel aan het gebeuren is. Veranderingen vinden met rasse schreden plaats op bijna elk denkbaar gebied. In de technologie, het medische, het sociale, het economische; in ons werk, op school, het gezinsleven.


 

Dit vraagt om nieuwe vermogens, om krachten in onszelf aan te boren die een spiritueel tegenwicht kunnen vormen. Want naast de vooruitgang op technologisch gebied, zien we ook de keerzijde. Mensen komen tegenover elkaar te staan. Mondiaal, maar ook in de eigen kring.


 

Er leeft echter een sterk verlangen naar het gemeenschappelijke (we doen het samen), maar ook naar persoonlijke vrijheid (zelf leven naar waar je als juist ervaart). Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?


 

Vanuit de antroposofie en in het licht van Pinksteren wil ik ingaan op deze vragen. Welk beeld vormen we eigenlijk van de mens? Zien we de gechipte trans-humane mens voor ons? Of zien we ook de goddelijke mens, de creatieve mens, die in bezit van hogere vermogens in staat is een brug te slaan naar de ander en verbindend te werken.


 

De lezing vindt plaats binnen cursuscentrum de Poort


Klik hier om je aan te melden.