Rudolf Steiner was de initiator van de antroposofie. Een veelzijdig genie die zich in alle gebieden van het leven heeft  verdiept. In onderwijs, voeding, gezondheid, wetenschap, landbouw, maatschappij-inrichting, de kunsten en nog veel meer. Met zijn filosofische hoofdwerk 'de Filosofie der Vrijheid', behaalde hij zijn doctoraal.

Spiritueel gezien was hij een ingewijde. Dat wil zeggen, hij was naast een kenner van de fysieke wereld, ook een kenner van de bovenzinnelijke wereld, van waaruit hij lerend en handelend optrad.

Hij hield duizenden voordrachten door heel Europa en bouwde de antroposofie uit op praktisch gebied. Vele mensen bracht hij op hun eigen spoor.

Van zijn hand als kunstenaar kennen we toneelstukken, beeldende kunst, schilderingen, architectuur - zoals het Goetheanum in Dornach - en hij ontwierp een nieuwe bewegingskunst de euritmie.

In een aantal basiswerken behandelde hij de hoofdthema's van de antroposofie. Boeken over de ontwikkeling van de mens en de aarde, over de hogere wezensdelen van de mens en over de innerlijke scholing. In zijn vroegere filosofische werken legde hij het kennistheoretische fundament van deze geesteswetenschap neer.

Rudolf Steiner
(Kraljevec, Kroatie 1861 -
Dornach, Zwitserland, 1925)