Novalis' magisch idealisme
Verbind je met de wereld van de geest

Magie en verbeelding in het leven. Ga een avontuurlijke weg in samenspraak met een geestelijke leiding. Engelen wachten op onze stappen naar hen toe. Dan pas kunnen ze antwoorden. Breng meer lichtglans in je leven.De wereld en het dagelijks leven staat bol van bijzondere gebeurtenissen. Soms denk je wellicht dat het niet zo is, maar dat komt meestal doordat je het niet opmerkt. En als je het opmerkt kan het nuchtere denken de magie nog wel eens gemakkelijk wegredeneren.

Een kunstenaar doet het anders dan een wetenschapper. De laatsgenoemde kijkt naar dat 'wat geworden is'. Een kunstenaar naar dat 'wat worden wil' en is zo steeds gericht op het levende en toekomstige in de wereld.

Hoe kun je zelf het leven en de magie in de dingen heel houden? Vanuit verwondering? Ja, zelfs gebruiken om een eigen ontwikkelingsweg te gaan?

Door in te gaan op de magische momenten in het leven, deze proberen te lezen en door te dringen in imaginaties, oefenen je je in een taal om de wereld op een nog andere wijze te begrijpen. Je stapt daarbij in het mysterie van het leven zelf.