>Spirituele weg - Novalis magisch idealisme

De wereld en ons dagelijks leven staat bol van de bijzondere gebeurtenissen. Al denken we soms dat het niet zo is, dan komt dat vaak eerder omdat we het niet opmerken.

We kunnen deze gebeurtenissen met ons denken analyseren, maar het abstracte denken kan gemakkelijk de magie van het leven verbreken. De kunstenaar doet het anders dan de wetenschapper. Hij brengt juist weer leven aan in zijn scheppingen. De wetenschap kijkt naar dat wat 'is', naar wat 'geworden is', de kunstenaar naar dat wat 'wordt' en is zo steeds gericht op het levende, wordende ,toekomst gerichte in de wereld.

Hoe kunnen we zelf studeren en het leven en de magie in de dingen heel houden? Ja, zelfs gebruiken om onze eigen persoonlijke ontwikkelingsweg te gaan?

Door in te gaan op de magische momenten in het leven, deze proberen te lezen en door te dringen in imaginaties, oefenen we ons in een taal om de wereld op een nog andere wijze te begrijpen. We stappen daarbij in het mysterie van het leven zelf.