Spreuken & meditaties
Als poort naar een hogere wereld

Zoals een plant je bij inleving een toegang geeft tot de verborgen wereld van de natuur, zo geven verdiepende spreuken en meditaties toegang tot een geestelijke wereld. Door lang te leven met substantiële spreuken ontsluiten ze steeds meer van hun wezen. Het groeit in jou en jij in hen.

De grondsteenspreuk

- is een omvattende spreuk uit de antroposofie waar veel aan te beleven valt. De spreuk vertelt over de driegeleding van de mens in hoofd, hart en handen, en hoe we leven in een wereld waar ook de krachten van de engelen en natuurwezens in werken. Het verhaalt over de goddelijke Triniteit en over de werking van Christus. Maar het roept ook op tot actie. Tot een oefenen van drie basale krachten in de mens. Een herinneren van wie je bent. Een bezinnen op je verbinding met de wereld, en hoe een vrij mens te worden die kan handelen uit inzicht.

Het onze Vader

- Een andere zeer bekende spreuk of gebed is het 'onze Vader'. Het wordt door miljoenen mensen in de wereld uitgesproken. Maar wat stel je je eigenlijk voor bij wat je uitspreekt? Er blijken nog veel verdiepende lagen  in deze tekst te liggen waar we stap voor stap op in gaan.
Rudolf Steiner gaf zelfs het oeroude gebed dat aan het onze Vader vooraf ging, waarin gesproken wordt hoe de mens zich losmaakte van het hemelse Rijk en zich ging verbinden met het dagelijkse brood.