>De wondere wereld van de antroposofie
Antroposofie in zeven stappen

De antroposofie is zo breed als het leven zelf, omdat ze eigenlijk alle gebieden van het leven bestrijkt. Maar ze vult ook een deel aan waar we doorgaans minder over spreken, daar waar eigenlijk de essentiele vragen van het leven liggen.

Vragen als: hoe zit het nu met een geestelijke wereld? Bestaat die echt en kan ik daar meer van leren kennen? Is er leven na de dood en hoe ziet dat er dan uit? Was ik al eens eerder op deze aarde? Bestaat er karma en hoe werkt dat dan?

Wat is eigenlijk de essentie van het Christendom? Heeft Jezus echt bestaan? Wat is de kijk van de antroposofie daarop? En hoe zit het met de evolutie? We kennen een goddelijke schepping en een Darwinistische evolutieleer. Rudolf Steiner verbindt beide op een nieuwe manier.

Hoe zit het met de ziel en geest van de mens. Wat is het verschil daartussen? Er wordt ook gesproken over engelen. In de antroposofie worden zelfs negen rijken van engelen van elkaar onderscheiden. Is daar ook iets meer van te begrijpen?

En hoe kijkt de antroposofie aan tegen de natuurwezens uit de sprookjeswereld? De elfen, nimfen, gnomen, kabouters. Bestaan die echt en kan ik daar meer van ervaren? In de antroposofie worden de jaarfeesten gevierd waarom is dat zo actueel? Wat is de bedoeling van deze feesten?

De antroposofie wordt ook als geesteswetenschap gepresenteerd. Wat is dan het wetenschappelijke eraan? Hoe verhoudt zich dat tot de natuurwetenschap? Wie was Rudolf Steiner eigenlijk en waarom is hij zo belangrijk?

De antroposofie is een geheel en de genoemde onderwerpen zijn met elkaar verweven. onderwerpen komen vanuit de gespreksstroom op een natuurlijke manier aan bod.