Michaelstroming

Centraal in het werk van Steiner staat de verbinding met de aartsengel Michael. Uit de Hiërarchie van aarstengelen zijn er zeven die over een periode van 2160 jaar afwisselend op aarde werken. 2160 jaar is de tijd waarin het lentepunt een teken opschuift in de dierenriem.

Sinds 1879 is Michael weer tijdgeest. Michael wil de mensen oproepen tot een kosmopolitisch bewustzijn. Tot wereld-burgerschap, los van bloedsbanden, volks en nationale sentimenten. Hij wil mensen aanmoedigen tot een vrij en zelfstandig denken en handelen verbonden met het hart.

Als het denken niet met het hart verbonden is gebeurt er wat we tegenwoordig om ons heen zien. Een koud economische denken, waarbij we de mens als zielegeestwezen uit het oog verliezen.
Het denken wordt abstract en theoretisch en eigen verantwoordelijkheden worden afgeschoven op het systeem.

Michael wil de mens inspireren ook geestelijke gedachtes te ontwikkelen, te kunnen nadenken over bijvoorbeeld de diepere wording van de mensheid of over de levende gedachtes in de natuur en de kosmos.

Novalis was hierin een van de verkondigers, evenals enkele andere grote verlichte geesten als Friedrich Schiller en Johann Wolfgang von Goethe. Goethe ontwikkelde een fenomenologie die ook in de antroposofie gehanteerd wordt.

Voel jij je ook verbonden met deze thema's? Dan ben je waarschijnlijk ook een helper van Michael, een strijder voor de spiritualiteit in de wereld.