Antroposofie


De antroposofie is een moderne spirituele wereldbeschouwing, ontwikkeld door Rudolf Steiner, die je een nieuwe kijk op de wereld wil geven.

Hoe kijk je naar de wereld? De natuur, kunst, wetenschap, de andere mens, de samenleving? En hoe kijk je naar je eigen leven en het werken van een hogere wereld in dit alles?

Naast inzicht biedt de antroposofie ook pratktische oefeningen om jezelf te ontwikkelen op spiritueel gebied. Onze tijd vraagt om goed te kunnen functioneren in de maatschappij, je daar niet van te onttrekken, maar ook om een spiritueel mens te zijn en eigen verantwoording te dragen.

De antroposofie is geen bedachte theorie of nieuwe religie. Ze wil op een levende wijze bewustzijn wekken voor de zin van het bestaan en ons weer verbinden met de wereld van de geest.

Kenmerkend is dat er wordt uitgegaan van een geestelijke wereld die net als de wereld van de natuur met logisch denken is te begrijpen. Hoofd, hart en handen, dat ook op de vrijescholen het uitgangspunt is, is motto in de hele antroposofie: zelf leren denken, ervaren en doen.

- Over Rudolf Steiner
- Over Novalis
- Antroposofie en de Michaelstroming
- Enkele websites over antroposofie